Εκδόσεις Μένανδρος

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο δικτυακός τόπος www.menandros.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΧΡ. ΤΑΚΙΔΕΛΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (εφεξής: «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ»), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Ιπποκράτους 44, Τ.Κ. 106 80, Τηλ.: 210 36.11.000, ΑΦΜ 081838618, ΔΟΥ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ και διατίθεται για ενημερωτικούς, εμπορικούς, διαφημιστικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» ή «πελάτης» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνο στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους που διατυπώνονται εδώ, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απέχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Οι υπηρεσίες του www.menandros.gr παρέχονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης, τους όρους τήρησης προσωπικών δεδομένων (βλ. ΟΡΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) και τους γενικούς όρους χρήσης που περιέχονται στον δικτυακό τόπο www.menandros.gr, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. Με την είσοδό του στο ηλεκτρονικό κατάστημα ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης. Οι δε επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν ανά διαστήματα αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης.

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν ή να αναθεωρούν ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, όποτε το κρίνουν απαραίτητο, αναλαμβάνουν δε την υποχρέωση να ενημερώνουν τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην ελληνική γλώσσα.


ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Διαχειριστές των πληροφοριών που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο www.menandros.gr είναι οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ, χωρίς να εγγυώνται και, συνεπώς, να ευθύνονται, καταβάλλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου να διέπονται από τη μέγιστη σαφήνεια, ακρίβεια, πληρότητα και διαθεσιμότητα. Παρά τις προσπάθειες, είναι πιθανή η ύπαρξη κάποιων ανακριβειών. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ δεν εγγυώνται την καταλληλότητα των πληροφοριών, συμβουλών και προτάσεων που παρέχονται στον δικτυακό τόπο www.menandros.gr και αποποιούνται ρητώς οποιασδήποτε ευθύνης για τις πληροφορίες, προτάσεις ή συμβουλές αυτές. Ειδικότερα, δε φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη εάν οι παρεχόμενες στον δικτυακό αυτό τόπο πληροφορίες ή απόψεις/προτάσεις κ.λπ. τρίτων προσώπων που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο δεν είναι ακριβείς, επίκαιρες ή πλήρεις ή αν παραβιάζουν οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Διευκρινίζεται ότι οι συμβουλές, προτάσεις κ.λπ. τρίτων προσώπων που φιλοξενούνται στον δικτυακό τόπο αποτελούν προσωπικές απόψεις των προσώπων αυτών και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι οι προτάσεις αυτές υιοθετούνται ή εκφράζουν τον παρόντα δικτυακό τόπο και τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ. Η χρήση του www.menandros.gr και, ειδικότερα, η χρήση των πληροφοριών/προτάσεων που περιλαμβάνονται σ’ αυτόν τον δικτυακό τόπο γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών, οι οποίοι αποδέχονται ότι οι πληροφορίες προσφέρονται ως έχουν ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ.
Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν όποτε επιθυμούν το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου www.menandros.gr και να διακόψουν το σύνολο ή μέρος αυτού χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.


ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι επισκέπτες/χρήστες δεσμεύονται ότι θα συμμορφώνονται με τους κανόνες του Ελληνικού Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και ότι τα στοιχεία που υποβάλλουν στο www.menandros.gr είναι πλήρη, ακριβή και ορθά. Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης προκαλέσει τεχνική βλάβη στον δικτυακό τόπο ή στα συστήματα που μεταδίδουν τον δικτυακό τόπο στους επισκέπτες/χρήστες, ευθύνεται για κάθε ζημία που θα προκύψει από την εν λόγω βλάβη και αναλαμβάνει οποιαδήποτε δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης.


ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες όροι χρήσης και η χρήση του δικτυακού τόπου www.menandros.gr διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Τα Δικαστήρια των Αθηνών είναι αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου www.menandros.gr ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Για τη χρήση του on-line βιβλιοπωλείου είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων από μέρους σας. Προκειμένου να προβείτε σε παραγγελία, θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνσή σας, η διεύθυνση στην οποία θέλετε να αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, ο αριθμός του τηλεφώνου σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση κ.λπ. και, στην περίπτωση που επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας, ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως και ο κωδικός της. Με την καταχώριση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης αποδέχεστε ότι όλες οι προς εσάς απαραίτητες για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας κοινοποιήσεις δύνανται να γίνονται και στη δηλωθείσα ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Για τη χρήση και προστασία των στοιχείων αυτών βλ. ΟΡΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Stay Connected

Loading...