Εκδόσεις Μένανδρος

ΟΡΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι Εκδόσεις Μένανδρος μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία συνολικών δεδομένων. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην περίπτωση που έχει προηγηθεί άδεια των ενδιαφερομένων, και μόνο για την παροχή επιλεγμένων υπηρεσιών από τις Εκδόσεις Μένανδρος. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρείτε το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων σας βάσει του άρθρου 13 του νόμου 2472/97.

=> ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Για την εγγραφή στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.menandros.gr, τη λήψη ενημερωτικών δελτίων (newsletters) και τη συμμετοχή στα διάφορα forums ή διαγωνισμούς που δημιουργούνται, ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία. Τα προσωπικά στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσει ο χρήστης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του, είναι: όνομα, e-mail, κατηγορίες ενδιαφέροντος και τηλέφωνο. Προσωπικά στοιχεία ζητούνται και κατά την παραγγελία προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Ο επισκέπτης δεν υποχρεούται να συμπληρώσει τα παραπάνω στοιχεία που αποτελούν προσωπικά του δεδομένα, όμως χωρίς τα προαναφερόμενα στοιχεία δεν θα μπορέσει να γίνει η εγγραφή του και θα δικαιούται απλώς να περιηγηθεί στον δικτυακό τόπο, χωρίς τη δυνατότητα διαδραστικότητας (interaction). Δηλαδή, θα έχει τα δικαιώματα και τις δυνατότητες του απλού επισκέπτη, όπως αυτά περιγράφονται στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Με τη συμπλήρωση των στοιχείων του, ο χρήστης συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από τις Εκδόσεις Μένανδρος (Ιπποκράτους 44, Τ.Τ. 106 80, Αθήνα, τηλ. 210 36.11.000) ως υπεύθυνων για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων είτε από τις Εκδόσεις Μένανδρος είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσουν οι Εκδόσεις Μένανδρος για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους. Τα παραπάνω στοιχεία θα διατηρηθούν από τις Εκδόσεις Μένανδρος σε βάση δεδομένων σε έναν διακομιστή (server) και θα τύχουν επεξεργασίας με αποκλειστικό σκοπό την παροχή των προσφερόμενων στο www.menandros.gr υπηρεσιών προς τους χρήστες, και συγκεκριμένα την υλοποίηση της παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.menandros.gr και την καταγραφή αγορών, την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών διαγωνισμών, αποστολή δώρων στους νικητές, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters) κ.λπ. Οι Εκδόσεις Μένανδρος διατηρούν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου έχει αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών τους. Εφόσον κάθε χρήστης δηλώσει σχετική επιθυμία του, τα προσωπικά στοιχεία του θα χρησιμοποιούνται από τις Εκδόσεις Μένανδρος με σκοπό τη μελλοντική του ενημέρωση, για τις προωθητικές ενέργειες, νέα προϊόντα κ.λπ. της εταιρείας μας σύμφωνα με τα παραπάνω. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να διακοπεί η επικοινωνία για προωθητικούς λόγους, αρκεί να επισκεφθεί τη Φόρμα Επικοινωνίας του δικτυακού τόπου www.menandros.gr, όπου χωρίς καμία επιβάρυνση μπορεί να δηλώσει οποιαδήποτε στιγμή τη σχετική επιθυμία του.
Οι Εκδόσεις Μένανδρος δεσμεύονται ότι δεν θα πωλήσουν, μεταβιβάσουν ή κοινοποιήσουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που θα συλλέξουν μέσω του www.menandros.gr, με την εξαίρεση των σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Οι Εκδόσεις Μένανδρος επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να ενημερώνουν τους προμηθευτές τους με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του δικτυακού τόπου έχουν το δικαίωμα να απενεργοποιήσουν την εγγραφή τους ανά πάσα χρονική στιγμή με μία απλή επίσκεψη στη σχετική υπηρεσία του www.menandros.gr στη φόρμα επικοινωνίας.

 

=> ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Εκτός από τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα, όταν κάποιος επισκέπτης/χρήστης επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο www.menandros.gr, συλλέγονται στοιχεία απαραίτητα για την αποστολή του περιεχομένου του www.menandros.gr στον χρήστη. Συγκεκριμένα, κάθε φορά που κάποιος επισκέπτης/χρήστης επισκέπτεται το www.menandros.gr, το πρόγραμμα πλοήγησης αποστέλλει αυτόματα στον διαχειριστή του κόμβου μια διεύθυνση IP (Internet Protocol), καθώς και κάποιες άλλες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένου και του τύπου προγράμματος ανάγνωσης που χρησιμοποιεί ο χρήστης).
Στο www.menandros.gr χρησιμοποιείται η τεχνολογία «cookies», όπως και στα περισσότερα sites στο διαδίκτυο, αλλά δεν συλλέγεται καμία προσωπική πληροφορία των επισκεπτών, ούτε παρέχεται στις Εκδόσεις Μένανδρος η δυνατότητα επικοινωνίας με τον επισκέπτη (εκτός αν ο ίδιος ο επισκέπτης παράσχει εθελοντικά τα στοιχεία του σύμφωνα με τα ανωτέρω), ούτε αποσπώνται πληροφορίες από τους υπολογιστές των επισκεπτών/χρηστών. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη του δικτυακού τόπου, εφόσον ο επισκέπτης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Η τεχνολογία «cookies» χρησιμοποιείται για την εύρυθμη λειτουργία κάποιων προσφερόμενων υπηρεσιών, όπως προσωπικές ρυθμίσεις, κατάσταση παραγγελιών, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι ή στη λίστα υπενθύμισης μεταξύ δύο επισκέψεών σας κ.λπ., οι οποίες δεν θα ήταν δυνατόν να προσφερθούν χωρίς τη χρήση των «cookies», καθώς και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου www.menandros.gr μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιον τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των «cookies» είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης «cookies». Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν επιθυμεί να γίνεται χρήση «cookies», δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις συγκεκριμένες σελίδες και υπηρεσίες που προϋποθέτουν τη χρήση «cookies».
Η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων με τον παραπάνω τρόπο από τους χρήστες του www.menandros.gr συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στη σύμφωνα με τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώνει τα σχετικά πεδία.

Stay Connected

Loading...